Historie internetu

Internet je využíván 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Neustále, nepřetržitě po celém světě. Dnes už je běžnou součástí našich životů a několik generací si už ani nepamatuje, jaké to bylo, když přišel internet poprvé do domácnosti. Ten známý chrčivý písklavý zvuk při vytáčení a připojování na síť přes telefonní linku si budu pamatovat už navždycky. Kde se však internet zrodil?

Internet je složeniny dvou slov. Latinského inter a anglického net neboli mezisíť, sít sítí. Internet tedy celosvětově spojuje všechny počítačové sítě. První myšlenku o něčem takovém, jako je komunikace mezi jednotlivci přes síť se dá nalézt v knize Galaktické sítě od J. C. R. Licklidera z roku 1962. První předchůdce internetu byla síť ARPANET spuštěná v roce 1969 a propojovala univerzity v USA. USA tak mělo dobýt opět vrcholné technologické postavení ve světě.

Prvním slovem, jež bylo odesláno pomocí internetu z místa A do místa B bylo LO. Původně LOGIN, ale pokus se nepovedl a internet se zhroutil. Od tohoto data se internet pomalu rozšiřoval a zdokonaloval. Největší rozvoj je pak možné vysledovat v 80. letech 20. století. Začal vzkvétat západní svět a od něj se to šířilo do zbytku zemí. Bohužel i díky internetu vznikl ohromný digitální propad mezi vyspělými zeměmi a státy třetího světa.

V 80. letech vyrostlo spoustu soukromých poskytovatelů internetu, tzv. providerů a v 90. letech nastal rozmach zábavy, což hodně ovlivnilo kulturu a obchod. Hojně se využívala elektronická pošta (email), veřejná diskusní fóra a vzniklo mnoho WWW stránek, což je specializovaná služba internetu pro snazší zapamatování a vyhledávání informací. I do domácností vtrhl internet ke konci 20. století a rodiny tak začaly využívat jeho nekonečných možností. Konkrétně Česká republika se připojila k celosvětové síti 13. 2. 1992.

Je třeba si uvědomit, jaké v dnešní době máme štěstí. Původně vojenský projekt USA se rozšířil za několik málo desítek let přes univerzity až do domácností. Poskytuje svobodu projevu, myšlení, umožňuje kontakt mezi lidmi po celém světě a nabízí nepřeberné množství dat. Je nutné mít však na paměti, že všeho moc škodí a člověk by se měl mít na pozoru a nezapomínat žít svůj reálný život. Taková sociální síť je pěkným polykačem času a ten skutečný svět vám unikne mezi prsty. Pozor na přílišné užívání. Svět je tam venku, ne u obrazovky.