Nejen prací živ je člověk

Od nepaměti víme, že myslící člověk nemůže dělat jen věci, které jsou jeho povinností a nutností. Většina lidí žije tak, že zpoloviny svého života se věnují  povinnostem, které je živí, šatí a jejichž plněním si opatřují možnost, aby se v přibližně druhé půli času mohli věnovat zábavě a činnostem, které jim budou příjemné, na které se budou těšit a které samozřejmě vykompenzují stres a nechuť dělat záležitosti, které jsou sice důležité, ale které se řadí do kolonky prací, které musí.
zábava na kolotoči
Každý psycholog řekne to samé. Aby jste sice pracovali, plnili úkoly, ale nezapomněli na to, že nejste stroje a dělání a plnění úkolů se musí nějak kompenzovat. Bohužel, ne každý si hledá jako protipól zábavu smysluplnou a hodnotnou. Spousta lidí proleží svůj volný čas na pohovce u televize, jiní zas svůj volný čas nechají protéci mezi prsty pobytem v restauracích při plném pohárku. Také říkají, že je to obohacuje, že si odpočinou. Bohužel, těmto lidem nevymluvíme jejich pravdu a je jen na každém, jak se svým volným časem naloží. Většina lidí ale uvažuje, jak s volnočasovými aktivitami naložit tak, aby  jim přinesly co nejvíce potěšení a užitku.
surfař na prkně

Různé druhy zábavy

1/ zážitkové

Mnoho agentur dnes nabízí zážitkové volnočasové aktivity, které jsou buď na bázi poznávací nebo na bázi adrenalinové. Oba druhy jsou velmi zajímavé, jen si vybrat tu pravou. Můžeme nejen poznávat práci, která je zajímavá, kdy je nám umožněno zkusit si třeba řemeslo, ke kterému se jinak nedostaneme. Adrenalinové zážitky zas umožní odvážným prožít takové situace, které chceme proží jen tehdy, máme-li jistotu, že jsme v bezpečí a nemůže se nám nic stát. Výhodou je i to, že tohle všechno můžeme prožít společně se svou rodinou, což ocení zejména děti.

2/uplatnění zálib

Hodně lidí  má své individuální záliby, které si dělají ve svém soukromí a nepotřebují pro ně publikum. Jde o různé sběratele, čtenáře, badatele,jejichž pomocí se nám uchovalo nemálo cenných věcí z historie. Tito lidé věnují většinu svého času zálibě ve svém soukromí a jejich zásluhy mnohdy zůstanou nedoceněny. Důležité ale je, že je volnočasová aktivita baví a jsou spokojení. Mezi tyto aktivity je vhodné zařadit i rekreační sport.  I ten lze provozovat s celou rodinou, což prospěje rodinným vztahům.