Co je to zoorehabilitace?

Spojitost člověka se zvířaty je velmi přínosná, neboť zvířata pomáhají při duševní rehabilitaci nás lidí. Zoorehabilitace tak získává stále větší důvěru. Dokonce se začínají rušit zákazy vstupu zvířatům do nemocnice a léčeben. Někteří sice stále chápou přítomnost zvířat v nemocnicích jako něco nepředstavitelného. Obavy má nejen nemocniční personál, ale také příbuzní pacientů. Přesto se zooterapie stává čím dál častěji součástí péče o naše zdraví.

Zoorehabilitace je jeden z terapeutických prostředků, kde se využívají zvířata pro práci s dětmi, které mají poruchu chování, nebo s klienty, kteří mají handicap buďto duševní, fyzický nebo kombinovaný. Díky zvířátkům se psychosomatický vývoj zdravotně postižených mnohonásobně zlepšuje. Práce se zvířaty je vždy individuální s cílenou pomocí, vždy v úzké spolupráci s psychology. Důležitá je také podpora rodičů a blízkých rodinných příslušníků při aplikaci této specifické metody.

Návštěva zvířátka není pouhým rozptýlením, ale má obrovský vliv na zdraví pacienta. Těm se sníží vnímaná bolest i hladina stresu, někteří začnou v přítomnosti zvířat komunikovat nebo se po dlouhé době zase usmívat. V přítomnosti zvířete se někteří dokonce lépe pohybují, proto by se jejich léčebný vliv měl nadále rozšiřovat.

Zoorehabilitace je dokonce studijní vysokoškolský obor, kde se během studia získávají znalosti v biologii a chovu zvířat, která se následně využívají k interakci zvíře – člověk.

Ten, kdo tento obor vystuduje, může následně psi, koně nebo jiná zvířata cvičit jako pomocníky lékaře nebo rehabilitačních pracovníků, a to tak, že:
·         Cvičí psi nebo koně pro hiporehabilitaci
·         Využívá psy při léčbě kloubních potíží
·         Využívá zvířata při duševních poruchách pacientů
·         Cvičí vodící psy

Zvířata tedy nejenže mají velký vliv na rozvoj dítěte i na zdraví pacientů, ale mají vliv i na fyzické a léčebné procedury, a působí dokonce jako prevence proti onemocnění.