Co vede ženy k volbě domácího porodu?

Lze sledovat, že se opět posouvá trend v porodnictví. Po posledních letech, kdy vzrostl podíl císařských řezů, se ženy opět snaží navrátit k přirozeným porodům. Hitem jsou malé intimní porodnice, kurzy hypnoporodu a další záležitosti a techniky, které by mnozí označili za „alternativní“. Stále více žen dokonce uvažuje o domácím porodu.
V zahraničí je porod doma zpravidla jednou ze schválených možností daného zdravotního systému, kterou si žena může svobodně zvolit. V České republice tomu systém nakloněný není a převažují porody v porodnici. Pokud ženy chtějí rodit doma, různě si na vlastní pěst shánějí vlastní porodní asistentky nebo duly.
novorozenec po porodu
Je jasné, že domácí porody mohou být spojeny s určitými riziky, pokud nastanou určité neočekávané komplikace, které by vyžadovaly velice rychlý zásah. Proč tedy ženy uvažují nad tím, že své dítě přivedou na svět doma?
Ženy přece odjakživa rodily doma
Často ženy argumentují tím, že porod je naprosto přirozená záležitost, a že každá žena je schopná porodit sama své dítě. Z hlediska možných rizik argumentují tak, že potenciální rizika jsou vysledovatelná už v průběhu těhotenství.
Intimní, klidně prostředí pro porod a soukromí
Porod je velice intimní záležitost spojená s vylučováním různých hormonů. Ženy argumentují, že aby se dostaly do žádoucího stavu a rozpoložení a mohly se soustředit jen na porod, potřebují mít naprostý klid a soukromí. Chtějí mít přítmí, ticho, nechtějí být rušeny porodními asistentkami nebo lékaři a pravidelným monitoringem.
fáze narození
Obava z lékařských zásahů
Mnoho žen, zejména pokud mají již nějakou negativní zkušenost s lékaři, se bojí nežádoucích zásahů ze strany zdravotníků. Spoustu žen uvádí, že u nich došlo například k císařskému řezu pro to, že podstoupily spoustu, podle nich, zbytečných zásahů do porodu. Mají strach z toho, že je zdravotník o možném zásahu nebude informovat, nebo že podlehnout nátlaku ze strany personálu.
Do budoucna bude jistě zajímavé sledovat, kam se české porodnictví bude ubírat. Zda bude porod doma již oficiální možností, kterou si žena s podporou českého zdravotního systému může zvolit. Nebo zda zde vznikne porodní dům, který by byl alternativou k domácímu porodu.